Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemHikashopgeolocation has a deprecated constructor in /home/irisoftedu/public_html/plugins/system/hikashopgeolocation/hikashopgeolocation.php on line 11

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemHikashopproductInsert has a deprecated constructor in /home/irisoftedu/public_html/plugins/system/hikashopproductinsert/hikashopproductinsert.php on line 11

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemHikashopuser has a deprecated constructor in /home/irisoftedu/public_html/plugins/system/hikashopuser/hikashopuser.php on line 12

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irisoftedu/public_html/plugins/system/hikashopgeolocation/hikashopgeolocation.php:11) in /home/irisoftedu/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 94
Të rejat e fundit

Më shumë info

Të rejat e fundit

Të rejat e fundit

Procesi i mësimdhënies në Shkollën Hoteleri-Turizëm

Pamje nga monitorimi i procesit të mësimdhënies në Shkollën Hoteleri-Turizëm. Ky monitorim është aktivitet i projektit të mbështetur nga ETF(European Training Foundation) dhe ne implementim e siper nga IRISOFT EDUCATION me temë: "Menaxhimi i dijeve në kuadër të mësimdhënies të mësuesve të shkollave të mesme profesionale".

Menaxhimi i njohurive dhe implementimi gjatë procesit mësimor për mësuesit e shkollave verore

Month of implementation: JULY Lista e aktiviteteve për këtë muaj: 1. Aktiviteti I pare nisi me marrjen e listes se mesuesve te shkolles Teknike Elektrike Gjergj Canco te cilet do te jene pjese e trajnimit ne TIK ne sherbim te punes ( Microsoft Office+Windows+Internet) ku 5 mesues jane bere pjese e kursit. 2. Aktiviteti I dyte i zhvilluar u realizua ne shkollen Teknike-Ekonomike me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe trajnim per zhvillimin e njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 3. Aktiviteti I trete lidhet me marrjen e listes se mesuesve qe do te jene pjese e trajnimit ne TIK ne sherbim te punes( Microsoft Office+Windows+ Internet) nga shkolla Ali Myftiu ku 5 mesues jane bere pjese e kursit te TIK ne sherbim te punes(Microsoft Office) dhe 5 mesues jane ne pritje te trajnimit per programin inxhinierik AUTOCAD 2D+3D si dhe 5 mesues kane filluar kursin e Gjuhes Angleze Profesionale. 4. Aktiviteti I katert lidhet me trajnimin e mesuesve te Shkolles Profesionale TIK Herman Gmeiner ne perdorimin e portalit online te shkembimit te informacionit midis mesuesve si dhe konsultim te tyre ne fushen e programimit me trajneret tane ne kuader te permiresimit te mesimdhenies. 5. Aktiviteti I peste lidhet me trajnimin dhe konsultimin me mesuesit bashkepunetore te shkolles Teknike Elektrike Gjergj Canco, per menyren sesi te perdorin portalin, te cilet kane filluar gjetjen e informacioneve dhe materialeve dhe kanë filluar hedhjen e tyre ne portal. 6. Aktiviteti I gjashte lidhet me krijimin e nje grupi trajneresh dhe bashkepunetoresh te cilet do te filtrojne materialet e gjetura para hedhjes ne portal me qellim seleksionimin e tij bazuar ne rendesi, prioritete, ndikim te shpejte te mesimdhenies,etj. Detajet e implementimit: 1) Aktiviteti I pare u zhvillua nga 01 - 30.07.2017 ne te moren dhe moren pjese 5 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Korespondenca e vazhdueshme dhe takime te shpeshta per identifikimin e mesuesve qe do te ishin pjese e nje trajnimi per te zhvilluar njohurite ne perdorimin e TIK-ut ne mbeshtetje te punes. • Pjesemarrja e tyre ne trajnim pergjate te gjithe muajit bazuar ne nje program te plote dhe te mirefillte profesional ndihme per ta per te qene me produktive ne punet qe lidhen me aftesite ne perdorimin e kompjuterit dhe web-it. • Mbyllja e trajnimit te mesuesve me nje feedback pozitiv nga ana e tyre. 2) Aktiviteti I dytë u zhvillua me 08.07.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 19 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi I njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim I hollesishem I portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak I perdorimit te portalit nga ana e mesuesve 3) Aktiviteti I tretë u zhvillua nga 09 - 31.07.2017 ne oren 12.00, 3 herë ne jave dhe moren pjese 10 mesues(5 mesues pjesemarres ne TIK dhe 5 mesues ne Anglisht).Ndersa 5 mesues mbeten ne pritje te fillimit te trajnimit ne AUTOCAD 2D+3D. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Kontakt I vazhdueshem, takime dhe korespondence e shpeshte me mesuesit per identifikimin dhe marrjen e interesave te tyre per trajnime konform dhe ne sherbim edhe te prioriteteve te drejtuesve te shkolles dhe nxjerrja e listes se te interesuarve. • Organizimi I tyre ne grupe dhe percaktimi I orareve per zhvillimin e trajnimeve • Mbyllja e trajnimeve dhe feedbacku pozitiv nga to. 4) Aktiviteti i katert u zhvillua me 12.07.2017 ne oren 13.00 dhe zgjati rreth 3 ore ku moren pjese 14 mesues. Ky trajnim u shoqerua nga keto aktivitete: • Prezantim I hollesishem I portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim specifik dhe konkret mbi perdorimin e portalit I nderthurur me konsultim sesi te permiresohet dhe te jete me efikas ne dobi te mesuesve. • Konsultim I hapur teknik dhe profesional si dhe bashkebisedim pyetje pergjigje rreth permiresimit te njohurive ne fushen e TIK dhe ate te programimit midis eksperteve tane dhe mesuesve te shkolles. • Fillimi I procesit te hedhjes se materialeve dhe informacionit pas vleresimit te rendesise dhe profesionalizmit te tyre ne portal 5) Aktiviteti I peste u zhvillua me 17.07.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 10 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Trajnimi nisi me konsultimin dhe trajtimin e paqartesive te mesuesve bashkepunetor. • Orientimin e tyre sesi te kerkonin, filtronin, gjenin dhe hidhnin materiale ndihmese edhe per koleget ne portal. • Si te seleksiononin materialet e gjetura dhe sesi te identifikonin materialet e rendesishme ne dobi te te gjitheve ne kuader te mesidhenies. • Sesi te sherbenin edhe si ndihmes dhe trajnere per koleget e tyre per ti nxitur te sjellin materiale dhe ti hedhin ne menyren e duhur ato ne portal. Te ndermerrnin iniciativen e menjehershme edhe per te njoftuar koleget me email dhe sms qe te mund te akumulonin sa me shume materiale per portalin 6) Aktiviteti I gjashte u zhvillua me 20.07.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 2 ore . • Qellimi I tij ishte ndertimi I nje grupi ekspertesh te cilet do te vleresojne materialet para se te hidhen ne portal me qellim qe dobia dhe rendesia e tyre te jete e dores se pare per mesuesit dhe ti sherbeje atyre sa me shume dhe sa me shpejt ne procesin e mesimdhenies. • Konkluzioni I ketij aktiviteti ishte dakordesia per ndjekjen e kesaj menyre si dhe caktimi I nje mesuesi per cdo shkolle, me nje pervoje te gjate si mesues ne ate profil, I cili ne konsultim edhe me ekspertet e IRISOFT, do vleresoje dhe filtroje se cili material eshte I pershtatshem per tu hedhur ne portal dhe cili jo. Sfidat: 1. Sfida e pare Ndergjegjesimi, identifikimi,konkretizimi dhe organizimi I mesuesve per te qene pjese e trajnimeve mbi zhvillimin profesional te tyre si pjese edhe e rendesise se trajnimeve pergjate te gjithe jetes 2. Sfida e dyte Berja bashkepunetor e mesuesve ne sherbim dhe permiresim te mesimdhenies ne shkollen e tyre duke u bere edhe promotore te risive tek koleget e tyre. 3. Sfida e trete. Sheshimi I skepticizmit dhe zbehja deri ne eliminim e kundershtive te mesuesve mbi efikasitetin dhe rendesine se portaleve te ndertuara deri me tani, duke I bindur se duhet te bere diferenca midis tyre bazuar ne thjeshtesine dhe lehtesine e punes ne to, konceptuar dhe mireanalizuar qe ne ideim dhe ndertim. 4. Sfida e katert Nxitja dhe arritja e rezultateve konkrete dhe relativisht te paparashikueshm per fillimin e menjehershem te punes per pasurimin me informacion dhe materiale te portalit. 5. Sfida e peste Aktivizimi maksimal I mesuesve ne projekt pavaresisht ngarkesave te mbylljes se vitit shkollor dhe ardhjes se pushimeve verore 6. Sfida e gjashtë Arritja dhe klima pozitive e paparashikuar deri ne kete mase mbi deshiren dhe interesin e shtuar te mesuesve per te kontribuar akoma me shume nga muaji ne muaj ne projekt si dhe ndryshimin e kendveshtrimit te tyre rreth rendesise e marrjes se vazhdueshme te trajnimeve. 7. Sfida e shtate Rritja e interesit per ta shfrytezuar dhe mirepritur sa me shume portalin per kthimin e tij sa me shpejt ne nje burim te rendesishem informacioni ne permiresim te njohurive te mesuesve ne sherbim te rritjes se cilesise se mesimdhenies se tyre.

Njohja e mësuesve me portalin

Muaji i implementimit: Qershor Lista e aktiviteteve 1. Trajnimi i pare i zhvilluar u realizua ne shkollen Ali Myftiu ELBASAN me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 2. Trajnimi i dyte I zhvilluar u realizua ne shkollen Teknike-Elektrike “Gjergj Canco” me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 3. Trajnimi i trete i zhvilluar u realizua ne shkollen Hoteleri-Turizem me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 4. Trajnimi i katert u realizua ne shkollen Teknike-Ekonomike me teme:Si te jemi nje mesues efektiv 5. Trajnimi i peste u realizua serish ne shkollen Teknike-Ekonomike me teme: Si te jemi degjues aktiv 6. Ndertimi dhe dergimi drejt shkollave i nje tabele permbledhese te nevojave te pergjithshme qe kane per nje identifikim edhe me te gjere te tyre. Marrja e tabeles se plotesuar prej shkolles Teknike-Elektrike “Gjergj Canco”si dhe identifikimi i mesuesve te shkollave qe do te merren me portalin nga shkolla Teknike-Elektrike Gjergj Canco dhe Ali Myftiu ELBASAN Detajet e trainimit: 1) Trajnimi i pare u zhvillua me 06.06.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 21 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem i portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak i perdorimit te portalit nga ana e mesuesve 2) Trajnimi i dytë u zhvillua me 14.06.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 17 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem I portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak I perdorimit te portalit nga ana e mesuesve • 3) Trajnimi I tretë u zhvillua me 16.06.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 17 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem i portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak i perdorimit te portalit nga ana e mesuesve 4) Trajnimi i katert u zhvillua me 20.06.2017 ne oren 13.00 dhe zgjati rreth 3 ore ku moren pjese 25 mesues. Ky trajnim u shoqerua nga keto aktivitete: • Prezantimi i metodave, teknikave dhe proceseve sesi mesuesit te jene efektiv ne punen e tyre sesi te ndikojne ne rritjen e mesatares se klases. • Zhvillimi i puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming qe mesuesit te shihnin veten sesa efektive dhe sa te efekshtme jane menyrat dhe format e mesimdhenies qe ata aplikojne dhe sesi ti modifokojne dhe pershtatin ato ne kuader te permiresimit te mesimdhenies. • Bashkebisedim pyetje pergjigje rreth momenteve rasteve dhe shembujve qe kane hasur dhe hasin gjate punes dhe sesi te orientohen per te permiresuar sidomos ato zgjidhje qe ndikojne menjehere ne permiresimin e rezultateve te te gjithe klases. • Permbledhje finale e informacionit dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve nga ana e trajneres te cilat do te duhet ti implementojne ne punen e tyre per te qene efektiv. 5) Trajnimi I peste u zhvillua me 21.06.2017 ne oren 13.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 23 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Prezantimi i metodave, teknikave, proceseve dhe ministrategjive risi sesi mesuesit te rritin degjimin dhe perqendrimin e nxenesve pergjate ores mesimore. • Zhvillimi i puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming qe mesuesit te shihnin efektin dhe rezultatet positive qe kane metodat e reja te shpjeguara ne shtimin e te degjuarit aktiv. • Bashkebisedim pyetje-pergjigje rreth momenteve rasteve dhe shembujve praktike qe mesuesit kane hasur dhe hasin gjate punes se tyre ne lidhje me temen analize dhe konkluzione rreth tyre. • Permbledhje finale e informacionit dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve qe do synojne perqendrimin maksimal t e nxenesve per te qene degjues aktiv te ores se mesimit 6) Materiali i gjashte u zhvillua me 26.06.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 2 ore per konceptimin. Kjo tabele permban kerkesa per nevojat qe kane shkollat ne: a) Tekste profesionale b) Tematika ekstra trajnimesh pervec temave te evidentuara me pare c) Infrastrukture mesimore, pajisje teknologjike apo mjete logjistike ne ndihme te mesimdhenies.

Menazhimi i njohurive & implementimi gjatë procesit të mësimdhënies për mësuesit e arsimit profesional

Titulli i projektit: "Menazhimi i njohurive & implementimi gjatë procesit të mësimdhënies për mësuesit e arsimit profesional" Muaji i implementimit: MAJ Lista e aktiviteteve për këtë muaj 1. Trajnimi I pare I zhvilluar u realizua ne shkollen Teknike-Elektrike Gjergj Canco me temë: Si te jemi nje degjues aktiv. 2. Trajnimi I dyte I zhvilluar u realizua ne shkollen Ali Myftiu ELBASAN me teme: Si te jemi nej degjues aktiv 3. Fushate identifikimi te nevojave per trajnim te mesuesve nepermjet pyetesoreve 4. Fillimi i punes dhe lidhja e kontakteve dhe bashkebisedimit me mesuesit qe do te angazhohen per ndertimin e rrjetit professional per shkembimin e informacionit te mesuesve me njeri-tjetrin nepermjet portalit Detajet e zbatimit: 1) Trajnimi I pare u zhvillua me 13.05.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 20 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Prezantimi I metodave, teknikave, proceseve dhe ministrategjive risi sesi mesuesit te rritin degjimin dhe perqendrimin e nxenesve pergjate ores mesimore. • Zhvillimi I puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming qe mesuesit te shihnin efektin dhe rezultatet positive qe kane metodat e reja te shpjeguara ne shtimin e te degjuarit aktiv. • Bashkebisedim pyetje-pergjigje rreth momenteve rasteve dhe shembujve praktike qe mesuesit kane hasur dhe hasin gjate punes se tyre ne lidhje me temen analize dhe konkluzione rreth tyre. • Permbledhje finale e informacionit dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve qe do synojne perqendrimin maksimal t e nxenesve per te qene degjues aktiv te ores se mesimit • Keshillimi perkates praktik nga ana e trajnerit drejt mesuesve mbi menyren me rezultative te punes ne shtimit te interesit te nxenesve per mesimit 2) Trajnimi I dytë u zhvillua me 20.05.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 16 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Prezantimi I metodave, teknikave, proceseve dhe ministrategjive risi sesi mesuesit te rritin degjimin dhe perqendrimin e nxenesve pergjate ores mesimore. • Zhvillimi I puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming me focus rritjen e degjimit aktiv sin je forme perpunimi dhe pervetesimi te materialeve te shpjeguara dhe ndikimit te tyre ne efikasitetin e mesimdhenies. • Pyetje-pergjigje si dhe bashkebisedim rreth rasteve dhe shembujve te hasura gjate procesit te mesimdhenies dhe analize e ketyre rasteve me qellim permiresimin e menyrave te te vepruarit nepermjet ndertimit te ministrategjive me ne qender degjimin aktiv. • Permbledhje finale bazuar ne konceptet kyc dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve me qellim zbatimin e tyre ne procesin mesimor nga ana e mesuesve. • Orientim i vlefshem dhe keshilla konkrete dhe praktike nga ana e trajnerit mbi menyren e duhur te te punuarit per shtimin ne nje kohe te shkurter te perqendrimit dhe degjimit aktiv tek nxenesit 3) Nisja e nje fushate identifikimi te nevojave te mesuesve per tematika dhe module trajnimi qe do ti vijne ne ndihme ne punen e tyre per te qene sa me kompetente dhe te update-uar me te rejat e fundit nga profile I tyre dhe perdorimi ne kuader te mesimdhenies. Iniciativa nisi qe me 1 Maj 2017 pjese e pyetesoreve ishin rreth 300 mesues nga te pesta shkollat. Rezultatet e ketyre nevojave te renditura si tema trajnimi jane: • Vleresimi I nxenesve me kompetencat e reja • Menaxhimi i klasave me probleme dhe trajnime metodologjike • Trajnim konsultues i shkembimit te eksperiencave midis mesuesve • Zhvillimet e teknologjise ne mesimdhenien teori-praktike • Trajnime profesionale softwarike te profileve si Autocad etj • Trajnime ne gjuhe te huaja me terminologji teknike • Perdorimi i teknologjise se informacionit ne mesimdhenie • Menaxhimi i projekteve ne shkolle • Trajnime azhornuese me teknologjite e perparuara ne shkencat profesionale • Trajnime mbi Kurrikula e re me kompetenca • Trajnime si te trajtojme nxenesit rebele dhe problematike Gjithashtu nepermjet ketij evidentimi arritem te merrnim edhe nje feedback mbi trajnimet e zhvilluara dhe konkluzioni ishte shume pozitiv nga ana e mesuesve. 4) Nisja e takimeve dhe kontakteve me mesuesit e 5 shkollave qe do te angazhohen per ndertimin e networkut per shkembimin e informacionit te mesuesve me njeri-tjetrin. Keto takime u realizuan perreth nje jave me pjesemarrjen e 12 mesuesve nga te pesta shkollat te cilat do te trajnohen per perdorimin e webit dhe hedhjen e informacionit ne te qe koleget e tyre te kene mundesine te lexojne dhe shfrytezojne informacionin e publikuar ne dobi te mesimdhenies. Sfidat: 1. Sfida e pare Nxitjae interesit te mesuesve per trajnime te tjera gje qe nepermjet ketyre trajnimeve u arrit 2. Sfida e dyte Kendveshtrimi tashme risi I mesuesve per te perdorur metoda starategjike ne mesimdhenie dhe jo te ecin me metodat e vjetra te cilatjane me impenjative dhe te lodhshme dhe me pak rezultate 3. Sfida e trete. Te ndergjegjesonim mesuesit se degjimi aktiv ndihmon maksimalisht ne permiresimin e procesit te mesimdhenies ndryshe nga format tradicionale ku mesuesi flet pa pushim pa marre reagim apo feedback nga nxenesi nese i ka pervetesuar apo njohurite nga shpjegimi. 4. Sfida e katert. Ballafaqimi me ne qender rezultatin, I metodave tradicionale qe perdor mesuesi te formës narrative dhe ne raste te caktuara monolog dhe formave efikase nepermjet komunikimit dhe bashkebisedimit reciprok me nxenesin edhe me ane te leximit te sinjaleve dhe shenjave nese e ka kuptuar ose jo materialin e shpjeguar. 5. Sfida e peste Rrenjosja e bindjes mbi rendesinë qe ka shfrytezimi dhe perdorimi i punes se diferencuar te perqendruar ne aftesine psikologjike te nxenesit per te perthithur njohuri nga shpjegimi bazuar ne natyren dhe inteligjencen e tij. 6. Sfida e gjashtë Bindja e mesuesve per te marre pjese dhe u angazhuar ne perdorimin dhe insertimin e materialeve dhe informacioneve ne portalin e ndertuar. 7. Sfida e shtate Marrja e nje feedback-u pozitiv nga ana e mesuesve nga trajnimet e zhvilluara duke tejkaluar edhe pritshmerite e tyre.

Pamje nga trajnimet e mesuesve të Shkollave të Mesme Profesionale

Pamje nga trajnimet e mesuesve të Shkollave të Mesme Profesionale Hoteleri-Turizëm, Teknike-Ekonomike, Teknike-Elektrike “Gjergj Canco”dhe Ali Myftiu Elbasan, të zhvilluara përgjatë muajit Prill me tematikat: 1. Si të jemi një mësues i mirëorganizuar 2. Si të jemi një mesues efektiv 3. Si ti motivojmë nxënësit 4. Si të punojmë për të rritur përqëndrimin, vemendjen dhe të dëgjuarin aktiv tek nxënësit Këto trajnime janë duke u zhvilluar në kuadër të Projektit "Menaxhimi dhe implementimi i dijeve gjatë procesit të mësimdhënies, për mësuesit e shkollave profesionale”, mbështetur nga ETF (European Training Foundation) dhe implementuar nga IRISOFT EDUCATION. Photos from teacher trainings to VET Schools Hotelery and Tourism, Technical-Economic, Technical-Electrical "Gjergj Canco" and “Ali Myftiu” Elbasan, held during the month of April with topics: 1. How to be a well organized teacher 2. Strategies to be an effective teacher 3. How to motivate the students 4. Modern methods of the concentration and listening during the lesson This trainings are part of the"Knowledge Management & Implementation during the Teaching Process for Vocational School Teachers" project supported by ETF (European Training Foundation) and implemented by IRISOFT EDUCATION.

Projekti "Menaxhimi dhe implementimi i dijeve gjatë procesit të mësimdhënies, për mësuesit e shkollave profesionale”

Pamje nga trajnimet e mesuesve të Shkollave të Mesme Profesionale Hoteleri-Turizëm, Teknike-Elektrike “Gjergj Canco”, dhe Ali Myftiu Elbasan, të zhvilluara përgjatë muajit Mars me tematikat: 1. Si të kemi aftësi të mira komunikuese 2. Si të jemi një mësues i mirëorganizuar 3. Si të jemi një mesues efektiv 4. Si ti motivojmë nxënësit Këto trajnime janë duke u zhvilluar në kuadër të Projektit "Menaxhimi dhe implementimi i dijeve gjatë procesit të mësimdhënies, për mësuesit e shkollave profesionale”, mbështetur nga ETF (European Training Foundation) dhe implementuar nga IRISOFT EDUCATION. Photos from teacher trainings to VET Schools Hotelery and Tourism, Technical-Electrical "Gjergj Canco" and “Ali Myftiu” Elbasan, held during the month of March with topics: 1. How to gain good communicative abilities 2. How to be a well organized teacher 3. Strategies to be an effective teacher 4. How to motivate the students This trainings are part of the"Knowledge Management & Implementation during the Teaching Process for Vocational School Teachers" project supported by ETF (European Training Foundation) and implemented by IRISOFT EDUCATION.

Seanaca e dytë e modulit “Menaxhimi i dijeve”

Muaji shkurt filloi me trajnimin e Menaxhimit të Dijeve tek shkolla Ali Myftiu Elbasan i cili u zhvillua me 01.02.2017. Ai u shoqërua nga interesi shtuar nga ana e mësuesve të cilëve ju prezantua një format tjetër sesi do të duhet ta zhvillojnë mësimin. Përgjatë këtij trajnimi mësuesit përqafuan fort nevojën dhe rëndësinë e të menaxhuarit si duhet te njohurive të tyre dhe sesa e rëndesishme është përdorimi i njohurive jashtëkurrikulare të integruara në kurrikul duke e bërë në këtë formë shumë interesante orën e mësimit. Në këtë plan trajneri vendosi theksin tek domosdoshmëria e ndërtimit te modelet e tyre individuale dhe stratgjike të mësimdhënies duke e kthyer të gjithë procesin mësimor në një orë kurioziteti dhe përqëndrimi maksimal nga ana e nxënësve. Muaji shkurt vijoi me trajnimin e menaxhimit të dijeve tek shkolla Hoteleri-Turizim i cili u zhvillua më 14.02.2017 në orën 13.00 zgjati rreth 3 orë. Ai u shoqërua edhe nga një interes i shtuar nga ana e mësuesve të cilët u shfaqën mjaft aktivë në trajnim nëpërmjet pyetjeve të vazhdueshme që i bënë trajnerit. Ata u interesuan të benin më tepër sesa tema dhe qendruan te përqendruar dhe të vëmendshëm duke mbajtur shënim çdo element të trajtuar. Dita e dytë e trajnimit tek shkolla Hoteleri-Turizem u zhvillua më 15.02.2017 në orën 13.00 dhe zgjati 2 orë perveç orientimit mbi implementimin praktik të “Menaxhimit te Dijeve” u trajtuan edhe “Planifikimi ditor” i mësuesit me kompetencat dhe kurrikulën e re. Mësuesve ju shpërnda materiali përkatës dhe u trajtuan modele dhe shembuj praktikë të plotësimit të mëparshëm dhe ndryshimit të plotësimit me kompetencat e reja. Mësuesit u pajisën me njohuri edhe përsa i përket dispozitave normative apo edhe pyetje dhe interesime nga ana e tyre rreth interest dhe nevojave të dala nga procesi i mësimsdhënies. Më 16.02.2017 në orën 14.00 realizuam trajnimin Menaxhimi i Dijeve tek shkolla Herman Gmeiner. Mësuesit shfaqën një interes shumë të madh rreth rëndesisë së “Menaxhimit të Dijeve” ndonëse një pjesë të këtij menaxhimi duke punuar me 2 programe Shqiptar dhe Austriak e kishin prekur megjithatë ata u angazhuan duke ndërvepruar midis tyre dhe trajnerit duke u krijuar një mjedis i kënshëm brainstorming ku shkëmbimi i pikëpamjeve dhe eksperiencave të mësuesve pjesëmarrës e ktheu trajnimin në një sukses më vete. Në 17.02.2017 në orën 14.00 zhvilluam trajnimin “Menaxhimi i dijeve” tek shkolla Teknike-Ekonomike. Trajnimi shkoi mirë përsa i përket pjesës së parë pavarësisht të disa mosmarreveshjeve të vogla midis drejtorisë së tyre dhe mësuesve rreth orarit të përcaktimit të trajnimit, mosmarrëveshje të cilat u ezauruan dhe u shbënë më pas nga ecuria e trajnimit. Pjesa e dytë e trajnimit u zhvillua më 23.02.2017 në orën 12.30 tek shkolla Teknike-Elektrike Gjergj Canco. Trajnimi zgjati 2 orë. Përgjatë trajnimit u morën për bazë shembuj dhe modele praktikë sesi mësuesit të pasurojnë njohuritë e tyre nga fushat përkatëse dhe sesi tja transmetojnë ato nxënësve të tyre. Më pas trajnimi vazhdoi me informacionin dhe trajtesën mbi mënyrën e plotësimit tëe planifikimit ditor të mësuesit me kompetencat dhe kurrikulën e re. Trajnimi u shoqërua nga një interes i lartë nga ana e mësuesve të cilët vazhdimisht bënin pyetje për të pasuruar njohuritë kryesisht brenda aspektit pedagogjik me qëllim përmirësimin e punës së tyre. Trajnimi i fundit ishte pjesa e dytë e trajnimit tek shkolla Ali Myftiu Elbasan që u zhvillua më 28.02.2017 në orën 12.00. Trajnimi pati një impakt shumë pozitiv dhe një interesim të jashtëzakonshëm nga ana mësuesve të cilët e mirëpritën me shumë padurim ecurinë dhe vijimin e tij. Mësuesve ju shpërndanë materialet përkatëse të trajnimit.

Trajnim 1 ditor: 'Menazhimi praktik i Burimeve Njerëzore'

Për realizimin e objektivave dhe qëllimeve, çdo institucion duhet të sigurojë jo vetëm burimet materiale dhe monetare, por edhe burimet njerëzore pra personelin e saj. Sot, Burimet Njerëzore luajnë rolin e një partneri të rëndësishëm të biznesit, të cilat kanë një ndikim të rëndësishëm në perfomancën e biznesit. Burimet njerëzore nuk mbështesin funksionet e biznesit, por ato marrin përsipër pronësinë dhe menaxhimin e ndryshimeve menaxheriale të projekteve të biznesit. Burimet Njerëzore paraqesin politika dhe praktika në rritjen e performancës së punonjësve, duke ruajtur nivelin e lartë të kënaqësisë së punës tek punonjësit duke dizenjuar një kulturë unike të biznesit.
Irisoft Education
Him Kolli, V.23/1, Tiranë - Albania
0694097040, 06970875580695252625
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Na ndiqni:
 

Log in