Më shumë info

Projekti "Menaxhimi dhe implementimi i dijeve gjatë procesit të mësimdhënies, për mësuesit e shkollave profesionale”

Pamje nga trajnimet e mesuesve të Shkollave të Mesme Profesionale Hoteleri-Turizëm, Teknike-Elektrike “Gjergj Canco”, dhe Ali Myftiu Elbasan, të zhvilluara përgjatë muajit Mars me tematikat: 1. Si të kemi aftësi të mira komunikuese 2. Si të jemi një mësues i mirëorganizuar 3. Si të jemi një mesues efektiv 4. Si ti motivojmë nxënësit Këto trajnime janë duke u zhvilluar në kuadër të Projektit "Menaxhimi dhe implementimi i dijeve gjatë procesit të mësimdhënies, për mësuesit e shkollave profesionale”, mbështetur nga ETF (European Training Foundation) dhe implementuar nga IRISOFT EDUCATION. Photos from teacher trainings to VET Schools Hotelery and Tourism, Technical-Electrical "Gjergj Canco" and “Ali Myftiu” Elbasan, held during the month of March with topics: 1. How to gain good communicative abilities 2. How to be a well organized teacher 3. Strategies to be an effective teacher 4. How to motivate the students This trainings are part of the"Knowledge Management & Implementation during the Teaching Process for Vocational School Teachers" project supported by ETF (European Training Foundation) and implemented by IRISOFT EDUCATION.
Irisoft Education
Him Kolli, V.23/1, Tiranë - Albania
0694097040, 06970875580695252625
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Na ndiqni:
 

Log in