Më shumë info

Njohja e mësuesve me portalin

Muaji i implementimit: Qershor Lista e aktiviteteve 1. Trajnimi i pare i zhvilluar u realizua ne shkollen Ali Myftiu ELBASAN me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 2. Trajnimi i dyte I zhvilluar u realizua ne shkollen Teknike-Elektrike “Gjergj Canco” me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 3. Trajnimi i trete i zhvilluar u realizua ne shkollen Hoteleri-Turizem me karakter testues ne formimin baze kompjuterik te mesuesve dhe zhvillim te njohurive informatike te tyre mbi perdorimin e portalit per shkembimin e informacioneve dhe materialeve me njeri tjetrin ne dobi te mesimdhenies. 4. Trajnimi i katert u realizua ne shkollen Teknike-Ekonomike me teme:Si te jemi nje mesues efektiv 5. Trajnimi i peste u realizua serish ne shkollen Teknike-Ekonomike me teme: Si te jemi degjues aktiv 6. Ndertimi dhe dergimi drejt shkollave i nje tabele permbledhese te nevojave te pergjithshme qe kane per nje identifikim edhe me te gjere te tyre. Marrja e tabeles se plotesuar prej shkolles Teknike-Elektrike “Gjergj Canco”si dhe identifikimi i mesuesve te shkollave qe do te merren me portalin nga shkolla Teknike-Elektrike Gjergj Canco dhe Ali Myftiu ELBASAN Detajet e trainimit: 1) Trajnimi i pare u zhvillua me 06.06.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 21 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem i portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak i perdorimit te portalit nga ana e mesuesve 2) Trajnimi i dytë u zhvillua me 14.06.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 17 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem I portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak I perdorimit te portalit nga ana e mesuesve • 3) Trajnimi I tretë u zhvillua me 16.06.2017 ne oren 12.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 17 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Testimi i njohurive ne formimin baze kompjuterik: Microsoft Office+Windows+ Internet. Ky trajnim sherbeu per kategorizimin e njohurive te mesuesve pjesemarres dhe mjaftueshmerine e tyre per te punuar me portalin si dhe ofrimin nga ana e IRISOFT ne kuader te projektite nje kursi paraprak komplementar per ezaurimin e mangesive qe kane fillimisht ne njohurite baze kompjuterike. • Prezantim i hollesishem i portalit, benefiteve dhe risive qe sjell ai ne kuader te permiresimit te mesimdhenies tek mesuesit • Trajnim paraprak i perdorimit te portalit nga ana e mesuesve 4) Trajnimi i katert u zhvillua me 20.06.2017 ne oren 13.00 dhe zgjati rreth 3 ore ku moren pjese 25 mesues. Ky trajnim u shoqerua nga keto aktivitete: • Prezantimi i metodave, teknikave dhe proceseve sesi mesuesit te jene efektiv ne punen e tyre sesi te ndikojne ne rritjen e mesatares se klases. • Zhvillimi i puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming qe mesuesit te shihnin veten sesa efektive dhe sa te efekshtme jane menyrat dhe format e mesimdhenies qe ata aplikojne dhe sesi ti modifokojne dhe pershtatin ato ne kuader te permiresimit te mesimdhenies. • Bashkebisedim pyetje pergjigje rreth momenteve rasteve dhe shembujve qe kane hasur dhe hasin gjate punes dhe sesi te orientohen per te permiresuar sidomos ato zgjidhje qe ndikojne menjehere ne permiresimin e rezultateve te te gjithe klases. • Permbledhje finale e informacionit dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve nga ana e trajneres te cilat do te duhet ti implementojne ne punen e tyre per te qene efektiv. 5) Trajnimi I peste u zhvillua me 21.06.2017 ne oren 13.00 dhe zgjati rreth 3 ore dhe moren pjese 23 mesues. Ky trajnim u shoqërua nga keto aktivitete: • Prezantimi i metodave, teknikave, proceseve dhe ministrategjive risi sesi mesuesit te rritin degjimin dhe perqendrimin e nxenesve pergjate ores mesimore. • Zhvillimi i puneve, lojrave dhe testeve praktike brain storming qe mesuesit te shihnin efektin dhe rezultatet positive qe kane metodat e reja te shpjeguara ne shtimin e te degjuarit aktiv. • Bashkebisedim pyetje-pergjigje rreth momenteve rasteve dhe shembujve praktike qe mesuesit kane hasur dhe hasin gjate punes se tyre ne lidhje me temen analize dhe konkluzione rreth tyre. • Permbledhje finale e informacionit dhe materialeve te trajtuara ndertuar ne formen e modeleve qe do synojne perqendrimin maksimal t e nxenesve per te qene degjues aktiv te ores se mesimit 6) Materiali i gjashte u zhvillua me 26.06.2017 ne oren 10.00 dhe zgjati rreth 2 ore per konceptimin. Kjo tabele permban kerkesa per nevojat qe kane shkollat ne: a) Tekste profesionale b) Tematika ekstra trajnimesh pervec temave te evidentuara me pare c) Infrastrukture mesimore, pajisje teknologjike apo mjete logjistike ne ndihme te mesimdhenies.

 

IRISOFT EDUCATION

Irisoft Education
RR. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1
 06970875580695252625
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Na ndiqni:
 

 

Log in